EB Neuro – Italy е компанија која веќе 22 години обезбедува иновативна технологии за дијагностицирање и тоа: Дигитални електроенцефалографи – Електромиографи и евоцирани потенцијали – Полисомнографија и анализа на сон – Видео ЕЕГ – Транскранијална Магнетна Стимулација