Дигитална Активна Рехабилитација

Го забрзува процесот на рехабилитација

Процес на Невропластичност

SMART GLOVE

Паметна ракавица

Активна рехабилитација на лакт / зглоб / прсти

Паметната ракавица е уред за активна дигитална рехабилитација при што со помош на повторувачки движења се поттикнува процес на невропластичност кај пациентите со невролошки и мускулоскелетни нарушувања 

SMART KIDS

Детска паметна ракавица

Активна рехабилитација на лакт / зглоб / прсти

Детска паметната ракавица е уред за активна дигитална рехабилитација при што со помош на повторувачки движења се поттикнува процес на невропластичност кај пациентите со невролошки и мускулоскелетни нарушувања 

SMART BOARD

Паметна табла

Активна рехабилитација на рамо и лакт

За разлика од конвенционалните методи, паметната табла нуди еден поинаков, модерен и интерактивен пристап, при што пациентите преку забавни игри се фокусираат на извршување на зададената задача и на тој начин ги подобруваат когнитивните/моторните функции.

SMART PEGBOARD

Дигитална интерактивна табла

Паметна табла за моторни и когнитивни вежби

Дигитална интерактивна табла за моторни и когнитивни вежби која наоѓа примена при третирање на лица со невролошки/мускулоскелетни нарушувања: деменција, Алцхајмерова болест, мозочен удар, трауматска повреда на мозок, повреда на ‘рбетен столб