• Ватерполистичка капа

  Разни големини на ватерполистички капи со нивни додатоци

 • Мрежеста капа

  Разни големини и типови на мрежести капи и нивни додатоци

 • Диск електроди

  .

 • Абразивен гел - Nuprep

  .

 • ЕЕГ паста - Ten20

  .

 • ЕЕГ гел

  .

 • 1