• Кабли

  Компатибилни ЕКГ кабли за различни типови на ЕКГ апарати. Сервис на ЕКГ кабли - промена на електроди.  

 • Холтер кабли

  10-жилни кабли за ЕКГ холтер

 • Штипки и пумпици

  ЕКГ сет - 6 ЕКГ Пумпици ‚ 4 ЕКГ штипки 

 • Батерии

  Изработка на ЕКГ батерии за различни типови  на ЕКГ апарати

 • Хартија

  Разни типови на ЕКГ хартија

 • Гел

  ЕКГ гел - 250 мл

 • Електроди

  ЕКГ - Стрестест електроди

 • 1

By putting all of your content into nested categories you can give users and search engines access to everything using a menu.